Thursday, February 19, 2009

OBJEKTIF SEKOLAH

MENYEDIAKAN PELUANG PENDIDIKAN ASAS YANG BERKUALITI BAGI

MENGHASILKAN INDIVIDU YANG BERKETERAMPILAN,

BERTANGGUNGJAWAB DAN BERHEMAH TINGGI

MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN YANG BERWIBAWA,

SISTEMATIK, BERKESAN DAN TERKINI BAGI MENGHASILKAN INSAN

YANG BERSIKAP PROAKTIF, KREATIF, INOVATIF DAN PRODUKTIF

MENGAMALKAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG PROFESIONAL,

ADIL DAN SAKSAMA BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG BERILMU,

BERIMAN, PENYAYANG DAN SETIA KEPADA NEGARA

MENYEDIAKAN SUASANA SEKOLAH YANG INDAH, BERSIH DAN

CERIA BAGI MENGHASILKAN INSAN YANG MEMPUNYAI KEYAKINAN DIRI,

DISIPLIN KENDIRI DAN BUDAYA SEDIA BERKHIDMAT.

No comments:

Post a Comment