Thursday, February 19, 2009

VISI & MISI SEKOLAH

VISI

Menjadi sebuah sekolah yang berkesan dan cemerlang

bagi menepati keperluan dan aspirasi negara Malaysia.

MISI

Mewujudkan suasana dan budaya sekolah yang kondusif, strategik serta berkualiti

bagi menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

VISI STRATEGIK SEKOLAH

SMK Semerah Padi

Sekolah Cemerlang Negeri Sarawak

Menjelang Tahun 2010

SLOGAN SEKOLAH

“SMKSP Menuju Kecemerlangan”

“SMKSP Towards Excellence”

MOTTO SEKOLAH

Berwawasan dan Berkualiti
No comments:

Post a Comment